بەیامی بەشی زمانی ئینكلیزی بریتی یی لە بیكەیاندن و كەشەبیدانی توانا مرۆییەكانی قوتابیان بۆ ئەوەی بتوانن لە داهاتوودا ببن بە سەركردەو مامۆستای كاراو لیهاتوو بو كایە جیاجیاكانی كۆمەلكاو بازاری كار. وە هەروەها بتوانن كە ببن بە بەشیكی كاریكەر و دانەبراو لە دوونیای فیربوونی زمانی ئینكلیزی و دواجار مامۆستاو كادیری بە توانا بە بەكارهینانی نویترین میتۆدو فەلسەفەی بەروەردەیی بە باشترین كوالیتی كە بكونجیت لەكەل سرووشت و بیداویستی و فەرهەنكی قوتابیان كومەلكە.

دیدی به ش
دیدی بەیمانكە لە داهاتوودا بریتی یە لە درووست كردنی بردیكی بەیوەندی بەهیز لە نیوان دەرجووانی بەیمانكەو كۆمەلكە بەجۆریك كە بتوانن لەریكەی بەروەردەی دیموكراسی و مەدەنی تاكیكی هوشیار و بیركەرەوەی رەخنەكرو داهینەرانە ئامادە بكات تا بتوانن كۆمەلكەیەكی بر مەعریفەو خوشكوزەران بنیاد بنین.

ئامانجه کان
ئامانجەكانی بەیمانكە خوی لە جەند ئامانجیك دەبینیتەوە لەوانەش:
.١ كۆرینی بیرو بۆجوون و دیدی قوتابیان لە بارەی فیربوون و فیكردنی زمانی ئینكلیزی بەشیوەیەكی ئەرینی ئەویش لە ریكەی هاندان و جەختكردنەوە لە كرنكی زمانی ئینكلیزی لە جیهانی ئەمرودا.
.٢ بەرەو بیشبردنی ئاستی قوتابیان و رادددەی هووشیاریان لەرووی ئاشنابوون بە جیاوازیكەلتوورو رهەنكی زمانی ئینكلیزی ئەویش لە ریكەی تیكەلكردنی بابەت و لایەنەكانی زمانەوانی و كەلتووری بە بەیرەوو بروكرامی خویندن.
.٣ بەرەو بیشبردنی شارەزایی )مهارات( زمانەوانی ی قوتابیان لە هەر جوار لایەنی )كویكرتن، قسەكردن، خویندنەوە، نووسین(بۆ ئەوەی بتوانن بەشیوەیەكی كاریكەر بەیوەندی بكەن لە بیشەی داهاتوویان و لە زیانی رۆزانەیاندا ئەویش لە ریكەی دابینكردنی نویترین برۆكرامی فیربوونی زمانی ئینكلیزی.
.٤ كرنكی دان بە بەرەو بیشبردنی قوتابیان لە رووی )ریزمان و ووشەكاری و( شارەزایی كومبیوتەر)مهارات الحاسوب( لە ریكەی دابینكردنی وانەی براكتیكی و تاقیكەی دەنكی.